Skip to product information
1 of 7

KUB Myanmar

Unicorn Bath Thermometer

Unicorn Bath Thermometer

Regular price K10,000.00 MMK
Regular price Sale price K10,000.00 MMK
Sale Sold out
Color
  • Mercury လုံးဝမပါဝင်ပါ
  • ရေအပူချိန်ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ဖတ်နိုင်ပါသည်
  • ကလေးငယ်များအတွက်နူးညံ ​ကိုင်ရလွယ်ကူ၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်သော ရေမြုပ်ကစားစရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်
View full details